Carola Grahn

Carola Grahn – I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain

Lördag 01 Februari, kl 12:00 - Söndag 05 April, kl 18:00

Bures boahtin och välkomna att uppleva och skärskåda alla ord och verk installerade på Röda Sten Konsthalls fyra våningar, i Carola Grahns separatutställning, öppen från 1 februari till 5 april, 2020.