lokalen_katedralen

STYRELSE

Röda Sten Konsthall Styrelse

Styrelsen består av tolv ledamöter med olika ansvarsområde som exempelvis ekonomi, personal, program och husfrågor. Tillsammans har de det yttersta ansvaret i föreningen och beslutar i övergripande policyfrågor och större ekonomiska ärenden. Styrelsen formulerar mål och inriktning för verksamheten på Röda Sten Konsthall.

Ett arbetsutskott förbereder beslut och driver löpande verksamhetsfrågor. Arbetsutskottet utgörs av verksamhetschefen, två styrelseledamöter, föreningens kassör samt ordförande. Årsmötet väljer föreningens styrelse.

Medlemmar i styrelsen:

Roland Adrell, ordförande
Elisabeth Lundgren, vice ordförande
Maria Cedmert, kassör
Lasse Lindquist, sekreterare
Jenny Lindström Beijar
Per Hållén
Isabella Nilsson
Therese Vestlund
Matz Wallander

Revisor:

Gun Sjöstrand (auktoriserad)
Benny Helgesson (suppleant)

Valberedning

Jonas Andersson
Linda Nygren