700x5004.jpg

2019.06.05 - 2019.08.18

Per Svensson – Alkemi – Det Allseende Ögat

Under sommaren förvandlas Röda Sten Konsthall till ett konstlabb med alkemiska reaktioner där givna system ifrågasätts och nedmonteras genom Per Svenssons teckningar och skulpturer.

För Per Svensson är alkemi ”att gå sin egen väg, frigöra tanken, följa sin egen teckning och att aldrig upphöra med poesi”. I denna utställning är vi inbjudna att följa honom när han befriar sig från givna system, via objekt, religioner och kulturer, genom historia och över hela världen.
 
När? 5.6-18.8 2019