Valand 2021

HDK-Valand – Vanishing Points

Lördag 24 April, kl 12:00 - Söndag 16 Maj, kl 17:00

Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand