RösterFrånHavet_medium

BARN & UNGA

På Röda Sten Konsthall har barn och unga en självklar plats!

Röda Sten Konsthall arbetar utifrån en medveten metodik som genomsyrar hela det pedagogiska utbudet. Metoden utgår från processen bakom samtidskonsten, det vill säga att i samtal eller i det egna skapandet prova olika strategier för att uttrycka tankar, känslor och idéer.

Samtidskonsten och utställningsprogrammet på Röda Sten Konsthall är en spännande ingång till att reflektera över viktiga frågor i vår samtid. Konstpedagogerna på Röda Sten Konsthall arbetar med ett coachande ledarskap för att tillsammans med unga besökare skapa dialog, delaktighet och upplevelser.

Följ oss på Instagram och Youtube

KONTAKT

Marie Bergdahl
Samordnare för konstpedagogik
mb@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46

 

Foto: Ellika Henrikson